תגיש לי No Further a Mystery

If you have not created the media on your own then It's also wise to specify where you observed it, i.e., typically backlink to the web site where you received it, as well as conditions of use for information from that website page. In case the information is often a spinoff of the copyrighted get the job done, you'll want to source the names and also a licence of the first authors in addition.

Changes a cc-by license to a cc-by-sa license; this is normally regarded revoking the original cc-by license and is frowned on Except if it was a simple oversight on your own element. In the future be sure to watch out to implement the specified license quickly upon add.

A brand new visual diff tool is out there in VisualEditor's Visible method. You could toggle between wikitext and Visible diffs. A lot more features are going to be included to this afterwards. Down the road, this Software may be integrated into other MediaWiki elements. [9]

The staff is focusing on a modern wikitext editor. The 2017 wikitext editor will appear to be the Visible editor and be capable to use the citoid company together with other modern day tools.

טיפ למועמדים: "לעולם אל תתנו שם של ממליץ שאינכם בטוחים לגבי דבריו. רצוי שתשוחחו איתו מראש ותחושו את התייחסותו, ואם יש ספק - אז אין ספק. טקטיקה טובה נוספת תהיה לשמור עם המראיין על כנות מלאה".

תמיד אתן את המיטב שבי, עבור הפרוייקט החשוב והמקודש הזה, ששמו ויקיפדיה.

cc-by-sa-all to release it underneath the multilicense GFDL furthermore Artistic Commons Attribution-ShareAlike All-version license or PD-self to release it into the general public area. See Commons:Copyright tags for the full list of copyright tags you could use.

Hi. I used to be just wondering the way you edit the Wikiworld comics? Which computer software really should I download making sure that I can also edit to make my own diverse translations? I am just thinking.

Should you made this file, make sure you Observe that The point that it has been proposed for deletion isn't going to essentially imply that we don't price your form contribution. It merely signifies that just one person believes that there is some certain dilemma with it, for instance a copyright issue.

I've produced several movies with regard to the stations along the through Dolorosa in Jerusalem And that i would like to upload them to Wikipedia's internet pages such as the By means of Dolorosa and each station webpages.

טיפ למועמדים: "בחברה קודמת שבה עבדתי היה נהוג להסתמך באופן רחב יותר על המלצות. קרה לי לא פעם שפניתי לממליץ שהמועמד העביר את שמו, והלה 'לכלך' עליו, במקרה הרע, או דיבר עליו במילים צוננות, במקרה הפחות גרוע.

File:Catedralat_Basil_IMG_6797.JPG is mentioned at Commons:Deletion requests so the Group can talk about whether it should be saved or not. We would recognize it if check here you could head over to voice your feeling concerning this at its entry.

למרבה המזל, בשמונה השנים שחלפו מאז הוצע המיזם לראשונה, צנחה העלות הצפויה שלו. במקור דובר על קבלת מלגה קטנה מהעמותה לצורך רכש מספר רשמקולים ומסרטה, בעוד שכיום יש מספיק אנשים עם טלפון נייד מספיק איכותי לכל מטרה מעשית.

Observe that any unsourced and untagged photographs will likely be deleted 1 week when they are uploaded, as described on criteria for quick deletion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *